Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Firma „MIXU Special Forces” z siedzibą we Wręczycy Wielkiej 42-130, ul. Mickiewicza 31A, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  – imię i nazwisko
  – adres zamieszkania
  – data urozenia
  – e-mail
  – numer telefonu
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji kursów, szkoleń itp. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do:
  – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas nieokreślony.
 6. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.